Pagini de istorie – Dialog cu profesorul Ion Coja

Prof. Ion Coja

Rep.: Domnule profesor ION COJA, cum comentaţi această declaraţie a preşedintelui Băsescu?

I.C.: Este cel mai deştept şi mai corect gest pe care l-a făcut Băsescu de când îl ştiu! Adică din 1990. Şi cu totul surprinzător. Pentru această declaraţie îi putem ierta multe din nefăcutele sale sau dintre cele rău făcute!

Rep.: Explicaţi, vă rog!

I.C: Păi, avem desigur de lămurit o chestiune de principiu: În perioada septembrie 1940 – august 1944 regele Mihai cu ce s-a ocupat? Ce prerogative a avut, în ce fel s-a folosit de ele? Ce obligaţii a avut în postura de rege? Nu se ştie mai nimic pe acest subiect! Da, avea un prim ministru extrem de autoritar, un militar care acceptase să se sacrifice de dragul ţării şi al neamului său, conştient de asprimea epocii, a momentului istoric. Conştient că niciunul dintre politicieni nu era în stare să facă faţă momentului, Antonescu şi-a pus singur capul la jugul răspunderii politice supreme. În faţa unui prim ministru ca Ion Antonescu regele Mihai nu prea mişca în front. Erau, ca persoane, net diferiţi: Mihai un ins şters, propriu zis fără personalitate, care nu se impusese ca lider nici măcar printre colegii de clasă sau de generaţie. Încă de copil, evita să se joace cu copiii de vârsta sa, faţă de care se simţea inferior. Cel mai bun prieten al său din acea vreme era Şerban Alexianu, fiul lui George Alexianu, cu câţiva ani mai mic. S-a jucat cu păpuşi şi maşinuţe până târziu. A schiţat regele Mihai gestul cel mai mic de abţinere sau reţinere faţă de felul cum guverna Antonescu ţara? Nu! N-a existat decât un singur gest, cel din ziua de 23 august, gest în mod categoric de trădare naţională!

Este interesantă declaraţia lui Traian Băsescu. Într-adevăr, nu numai actul de la 23 august a fost un act de trădare, ci şi cel de la 30 decembrie 1947! E prima oară când se spune atât de clar acest adevăr! L-au cam ocolit istoricii noştri! Aferim, bre, Traiane! După care a urmat plecarea regelui în exil, încărcat de comunişti cu o mulţime de daruri, inclusiv o pensie viageră despre care ar trebui să aflăm în ce condiţii i s-a dat. În exil, vreme de patru decenii, tovarăşul rege nu a schiţat niciun gest împotriva regimului comunist! Nu a avut nicio iniţiativă anti-comunistă. Rezistenţa exilului românesc a contat cel mai puţin pe regele Mihai sau pe taică-su! Alţii şi-au pus pielea şi capul în joc! A ieşit din această hibernare abia în 1988, când s-a făcut de rîs prin participarea la adunarea de la Budapesta, al cărei caracter anti-românesc nu s-a priceput să-l sesizeze.

În fine, tot un act de trădare naţională îl constituie şi târgul încheiat cu guvernanţii de după 1990. A intrat în coabitare cu cei mai corupţi guvernanţi din istoria României, mulţumit să împartă cu aceştia beneficiile aşa ziselor retrocedări!

Rep.: Ultima frază nu prea am înţeles-o!

I.C: Păi regele a fost împroprietărit pe nedrept cu Peleşul şi alte proprietăţi care aparţineau, de fapt şi de drept, Coroanei, adică statului român! Nu aparţineau descendenţilor lui Carol sau Ferdinand! Peleşul i s-a retrocedat, iar regele l-a revîndut statului cu 30 de milioane de dolari sau euro! Partea jenantă, golănească aş zice, abjectă, este că jumătate din acest preţ regele l-a dat înapoi băieţilor deştepţi de la guvernare! Exact după schema cea mai ordinară practicată prin toate primăriile mafiote, când primarul îşi opreşte partea leului din retrocedările ilegale. Se găseşte un fals moştenitor, precum regele Mihai, acela este ajutat să primească moştenirea, moştenirea se vinde apoi, iar preţul obţinut se împarte la toţi cei implicaţi în filiera de escroci. Cred că regele are obligaţia de a răspunde la multe întrebări. I s-au pus în mod public aceste întrebări, dar a tăcut, s-a făcut că ne le aude! Câteva întrebări i le-am pus şi noi, din partea Uniunii Vatra Românească. N-am primit niciun răspuns!

De data aceata este acuzat de la cel mai înalt nivel posibil. Va trebui să răspundă!

Hai să punem pariu! Eu mizez pe continuitate.. Regele se va face mai departe că plouă, ca şi până acum, ca şi când nu despre el este vorba sau nu a aflat nimic despre aberaţiile unui preşedinte beţiv şi iresponsabil! Sunt convins că se vor găsi unii care să comenteze în acest fel declaraţiile lui Băsescu. Nu-i contrazic! O fi fost beat Băsescu, dar a spus adevărul, conform vechiului adagiu cu vinul şi adevărul. E valabil şi cu whiskyul! Numai cu vodka şi berea nu se potriveşte adevărul!

Rep.: Să ne întoarcem la anii de guvernare a Mareşalului. Putea regele Mihai să-l împiedice să guverneze aşa cum a guvernat?

I.C: Nu putea, din mai multe motive. Iar cel mai important este acela că a Antonescu a guvernat bine. Dar, dacă nu putea să-l împiedice, regele putea să-şi exprime dezacordul! Să arate în vreun fel că vede altfel lucrurile. Or, regele minte când spune că nu a făcut nicio vizită în teritoriile de peste Nistru! A fost la Odessa.

Rep.: Şi ce importanţă are această vizită?

I.C: Dacă regele ar fi refuzat sau evitat să viziteze Transnistria sau Odessa, asta ar fi însemnat că nu a fost de acord cu continuarea războiului dincolo de Nistru! Or, una din crimele, aşa zis crimele lui Antonescu, este că a continuat să lupte împotriva Rusiei bolşevice şi după eliberarea Basarabiei. Aşadar, regele a fost părtaş la această „crimă”! Şi are dreptate Băsescu: de ce a fost pedepsit numai Antonescu? Ba chiar putem spune că, prin declaraţia sa, Băsescu proclamă nevinovăţia Mareşalului! Acesta este sensul declaraţiei sale! Bravo, domnule preşedinte!

Rep.: A fost regele complice şi la Holocaust?

I.C.: Dacă în România s-a produs un Holocaust în vremea când ţara asta avea un rege, nu se poate să nu te întrebi în ce măsură a fost vinovat şi regele! Ori, a considera că vinovat este numai primul ministru este absurd. Una din două: ori regele sau oricine altul, eventual casa regală, ne prezintă probele pentru care regele Mihai nu poate fi acuzat de complicitate la genocid, la holocaustul organizat de Ion Antonescu, ori aceste probe nu există pentru motivul binecuvîntat că, de fapt, nu a fost niciun genocid, niciun holocaust. Cred că o ştie Băsescu la fel de bine ca  şi mine sau ca  şi Constantinescu ori Iliescu! Ai observat o nuanţă? Băsescu foloseşte cuvîntul pogrom, nu holocaust sau genocid!

Rep.: Cum comentaţi faptul că regina mamă a fost onorată de evrei, de statul Israel, cu titlul prestigios de drept al popoarelor? Cunoaşteţi motivul: intervenţia făcută pe lângă mareşal pentru salvarea a 20.000 de evrei care urmau să fie deportaţi în lagărele naziste?

I.C.: Lucrurile s-au petrecut în felul următor: nemţii au trimis la Bucureşti, în 1942, când războiul mergea bine pentru ei, câteva garnituri de tren pentru a prelua din România 20.000 de evrei. Au vrut să-i forţeze mâna lui Antonescu. Sosirea vagoanelor germane în triajul Gării de Nord i-a îngrozit pe toţi evreii, săracii.. Evident, au intervenit cum au putut pe lângă Antonescu, la ierarhii Bisericii etc. Părerea mea este că nu aceste intervenţii l-au făcut pe Mareşal să-i refuze pe nemţi! După război, vreo zece persoane s-au lăudat fiecare că l-au convins pe Mareşal să-i refuze pe nemţi. Nu numai regina mamă, ci şi rabinul Şafran, bunăoară, au mers în audienţă la Mareşal. Bun! Să zicem că fără intervenţia acestora, Mareşalul i-ar fi făcut pe plac lui Hitler. Admit că regina mamă i-a salvat pe acei 20.000 de evrei. Dar întreb, de ce regina mamă nu a intervenit şi pentru salvarea evreilor din Transnistria? Ce a fost în capul înţelepţilor de la Yad Vashem când au onorat-o pe regina mamă care nu a schiţat niciun gest pentru salvarea evreilor din Transnistria, deşi ştia că are puterea de a-l influenţa pe mareşal, aşa cum o făcuse deja o dată! De ce nici regina mamă, nici regele Mihai şi nici măcar rabinul Şafran şi nici un alt personaj, nici un lider evreu, nu au mai intervenit la Mareşal pentru salvarea celor peste 150.000 de evrei ucişi în Transnistria?! De ce pentru evreii din Transnistria nu a mai intervenit nimeni pe lângă mareşal?! De ce regele Mihai nu a făcut nici cea mai mică intervenţie pentru salvarea celor aproape 200.000 de evrei? Nici regele Mihai, nici regina mamă, nici rabinul Şafran, nici Filderman sau mai ştiu eu cine?! La această întrebare, dacă nu ni se dă un răspuns clar, o explicaţie, o justificare, atunci cade toată şandramaua numită holocaustul din Transnistria! Iar dacă totuşi proclamăm acest holocaust, acest genocid înspăimântător, atunci alături de Ion Antonescu se cuvine să fie acuzat şi regele Mihai, şi regina mamă, şi rabinul Şafran, şi toţi ceilalţi lideri ai comunităţii evreieşti din acei ani. Căci nu au făcut nimic, nici măcar o audienţă la Mareşal nu au cerut! Şi doar exista precedentul, din toamna lui 1942, când mareşalul, zic unii, la presiunea exercitată de regina mamă, de mitropolitul Bălan, de rabinul Şafran şi încă câţiva evrei curajoşi, a dat înapoi şi nu i-a mai trimis în Germania pe cei 20.000 de evrei aşteptaţi de Hitler! De ce nu a mai intervenit nimeni pentru salvarea evreilor din Transnistria? Absolut nimeni! Clar de ce! Pentru că nu era nevoie! Nu a fost niciun Holocaust în Transnistria!

Rep.: Dar au fost nişte inspecţii internaţionale, ale Crucii Roşii, ale Vaticanului, ale Corpului Diplomatic din Bucureşti!

I.C.: Sigur că da! Iar aceste inspecţii au produs nişte rapoarte, nişte documente, o veritabilă arhivă! Din aceste documente nu rezultă niciun genocid, niciun holocaust. Dimpotrivă, în urma celor constatate de inspecţia Vaticanului, vestitul Papa Pius al XII-lea i-a atribuit lui George Alexianu, guvernatorul Transnistriei, medalia Urbis et Orbis, cea mai inaltă distincţie pe care o poate acorda Vaticanul! I-au acordat-o românului George Alexianu în semn de preţuire pentru omenia cu care Alexianu a guvernat Transnistria şi a avut grijă atât de localnici, cât şi de evreii deportaţi în acea provincie. Rareori în istoria lumii a funcţionat un regim de ocupaţie atât de uman conceput şi efectuat ca-n Transnistria guvernată de români prin profesorul George Alexianu. Ce s-a întâmplat în Transnistria acelor ani este o pagină de glorie pentru Neamul românesc!

Rep.: Şi credeţi că domnul Traian Băsescu a aflat şi el adevărul despre Transnistria, despre Antonescu? Aşa vă explicaţi această declaraţie absolut senzaţională?

I.C.: Da. Se pare că Traian Băsescu a aflat adevărul! Dar – ceea ce este şi mai important, se pare că este capabil, atunci când află adevărul, să reacţioneze ca un om normal, ca un preşedinte normal şi să se dea de partea adevărului.

Rep.: Dacă ar fi să-i transmiteţi un mesaj domnului Băsescu pe acest subiect, ce i-aţi spune?

I.C: I-aş recomanda să se întâlnească cu dl Şerban Alexianu, fiul lui George Alexianu, cel care a asasinat sute de mii de evrei, ca să afle de la dl Alexianu pentru care merite excepţionale Papa Ioan Paul al II-lea l-a invitat pe Şerban Alexianu la recepţia pe care înaltul pontif a dat-o la Bucureşti?! Fiul unui criminal de război este invitat şi cinstit de Papă, de unul dintre cei mai importanţi oameni de pe planetă! Ce a fost în capul Papei?! Iar şi mai interesant este să afle domnul preşedinte Băsescu cum de fiul asasinului de evrei a mers la această recepţie la braţ cu Nicolae Cajal, şeful comunităţii evreieşti la acea dată, cu care era prieten de-o viaţă, încă din anii în care taică-su omora sute de evrei pe zi, iar celălalt tată, al lui Nicolae Cajal, venea la copiii lui Alexianu să-i îngrijească, ca medic de familie ce le era. De ce niciun evreu nu i-a reproşat vreodată lui Nicolae Cajal sau lui Alexandru Şafran prietenia lor cu copiii lui George Alexianu, criminalul de război, asasinat de cominternişti odată cu Mareşalul?!

Rep.: Vă aşteptaţi la o declaraţie nouă, mai explicită, a preşedintelui Băsescu?

I.C.: Este destul de explicită şi această declaraţie! În momentul de faţă, importantă este declaraţia pe care o aşteptăm de la regele Mihai de atâta vreme. Pe la începutul anilor ’90 ştiu că regele Mihai a declarat în faţa unor studenţi americani că în România nu a fost Holocaust. Un martor, dl Victor Gaitan, mi-a povestit cum a fost. A dat o declaraţie clară şi fermă: nu a fost holocaust, nu a fost genocid! În anii care au urmat regele Mihai a cam ocolit acest subiect, iar când totuşi n-a mai putut s-o facă, a dat declaraţii paralele cu adevărul. Ca orice om, nu se ştie câte zile sau ani mai are de trăit. Ar trebui să se grăbească să repare ce se mai poate repara din răul imens făcut poporului român. Te rog să publici şi declaraţia Uniunii Vatra Românească pe această temă. Este una din puţinele ocazii în care Băsescu se află în consens cu poziţia noastră. Să vedem dacă este în stare să facă şi alţi paşi în direcţia adevărului, a interesului naţional.

Rep.: Care ar fi următorii paşi?

I.C.: Primul ar fi „să pună cu botul pe labe” obrăznicăturile din UDMR, să le dea peste mână atunci când vor să inventeze o Ungarie Mică, de buzunar, pe teritoriul românesc. Clasa politică românească, împreună cu maghiarii de bună credinţă, ar trebui să gândească serios la scoaterea UDMR din Parlament şi de pe scena politică. În acest context, legea propusă de UDMR, cu privire la statutul minorităţilor din România, trebuie respinsă chiar din comisie, iar cei mai interesaţi de acest gest sunt ceilalţi minoritari, care trebuie să înţeleagă în ce capcană sunt împinşi dacă vor crede că această lege le va fi şi lor de vreun folos. Există riscul ca noi, majoritarii, să deducem astfel că toţi minoritarii din România au aceleaşi sentimente antiromâneşti ca şi maghiarii din UDMR! Lucrurile ştiu bine că nu stau aşa! E nevoie de intervenţia lui Băsescu, mai întâi în PDL, apoi şi asupra celorlalţi din coaliţia de guvernare, spre a-i lămuri şi convinge că sunt pe cale să facă cea mai mare greşeală!

Rep.: În chestiunea holocaustului ce ar trebui să facă Băsescu?

I.C.: Ca garant al Constituţiei, Băsescu poate şi chiar trebuie să intervină pentru a pune capăt embargoului din mass media, unde acest subiect este dezbătut numai de cei care susţin Holocaustul. Nu este drept, nu este constituţional ca noi, ceilalţi, să nu avem nicio posibilitate de a invoca şi prezenta argumentele care contrazic teza holocaustului! Nu m-aş mira ca Băsescu să ne surprindă din nou, de data asta în modul cel mai plăcut. Ar cam fi timpul..

A consemnat Petrică Burlacu

Regele Mihai şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 31 / 2002

Uniunea Vatra Româneasca şi Liga pentru Combaterea Anti – Românismului LICAR, exprimându-şi în continuare protestul public faţă de Ordonanţa de Urgenţă nr. 31 / 2002 a Guvernului României, fac un apel respectuos pe lângă Majestatea Sa regele Mihai I al României, considerând că este acum momentul cel mai potrivit ca regele Mihai să repună în drepturile sale adevărul despre mareşalul Ion Antonescu şi colaboratorii săi, condamnaţi pe nedrept în 1946 şi, parte din ei, executaţi mişeleşte la 1 iunie 1946.

Faptul că regele Mihai a fost atunci împiedicat de comunişti să-şi exercite dreptul constituţional de a acorda graţierea regală pentru cei condamnaţi de justiţie, de instanţa penală, constituie azi un motiv, chiar o datorie pentru Majestatea Sa, de a-şi face publică poziţia faţă de acuzaţiile şi sentinţele pronunţate în aşa-zisul Proces al trădării naţionale, îndeosebi cele privitoare la eroii martiri ai Neamului, Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Piki Vasiliu şi George Alexianu, acuzaţii şi sentinţe reluate şi actualizate prin ruşinoasa Ordonanţă de Urgenţă nr. 31 / 2002. Considerăm că opinia publică românească este interesată şi îndreptăţită să cunoască poziţia Majestăţii Sale regele Mihai faţă de Ordonanţa de Urgenţă nr. 31 / 2002, faţă de acuzaţia de holocaust pe care această ordonanţă o aduce guvernanţilor români din perioada 1940-1944 şi implicit poporului român. Este de acord Majestatea Sa regele Mihai cu aceste acuzaţii ? Este de acord cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 31 / 2002 ?

Considerăm că poporul român are dreptul să pună aceste întrebări şi să capete răspunsul cinstit şi lămuritor al Majestăţii Sale.

Bucureşti, 27 mai 2002

pentru conformitate,

Ion Coja

Viorela Codreanu Tiron

Poţi să laşi un răspuns, sau trackback de pe site-ul tău.

Lăsaţi un comentariu